Účková sedačka - koža

Čistenie koženej sedačky s následnou impregnáciou. 

105,00 €